Fiskas Sp. z o.o.
| ul. Elektoralna 13 lok 121, Warszawa 22 378 11 20 | ul. Leszczyńskiego 4 lok 29, Wrocław 71 723 48 23 | ul. Legnicka 150/2, Wrocław |
e-mail: kancelaria.fiskas@gmail.com | tel: 535 555 549

Aktualności

«
»

O nas

O nas

Kancelaria Księgowo - Podatkowa Fiskas Sp. z o.o.

Fiskas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu została utworzona w 2014 roku i wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000599990.

Spółka posiada Certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 49057/2011.

Kapitał zakładowy Spółki to 5.000,-PLN objęty w 100% przez udziałowców krajowych.

Naszym celem jest:

Podstawowym celem firmy jest profesjonalna obsługa innych podmiotów gospodarczych w zakresie rachunkowości, kadr i płac oraz prawa podatkowego i gospodarczego.  Świadcząc usługi na rzecz firm różnego typu (spółki z o.o., spółki akcyjne, komandytowe, fundacje etc.) zdobyliśmy ogromne doświadczenie oraz wypracowaliśmy własne techniki współpracy z Klientem. Dbamy o to, aby nasi Klienci byli obsługiwani przez profesjonalny personel, który zawsze angażuje się w rozwiązywanie problemów księgowych i podatkowych.

Nasi Klienci współpracują z osobami mającymi wieloletnie doświadczenie w pracy w służbach księgowych, o wysokich kwalifikacjach zawodowych, posiadających uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

O naszych wysokich kwalifikacjach najlepiej świadczy zadowolenie naszych Klientów. Co więcej, zapotrzebowanie na profesjonalne usługi których dostarczamy, ciągle wzrasta.

Zespół naszych pracowników

Każdy księgowy w zespole posiada niezbędną wiedzę umożliwiającą samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych w pełnym zakresie. Nasi pracownicy, to osoby z wyższym wykształceniem. Wszystkich cechuje rzetelność, sumienność oraz duża wiedza zawodowa.

Aspiracje i chęć rozwoju

W najbliższej przyszłości planujemy podnosić zakres, jaki i jakość naszych usług. Zamierzamy powiększyć zespół pracowników o kolejne osoby uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Planujemy wdrożyć system księgowy, który umożliwi klientom korzystanie z informacji księgowej on-line.

Aktualnie używany system pozwala zarówno na ewidencję danych, jak i ich wykorzystanie do sporządzania deklaracji podatkowych, sprawozdań jak i tworzenie różnego rodzaju zestawień i analiz.

Adres

ul. Legnicka 150/2

54-206 Wrocław

ul. Leszczyńskiego 4 lok.29 

71 723 48 23

Wrocław

ul. Elektoralna 13 lok. 121

22 378 11 20

Warszawa

Kancelaria Księgowa Fiskas Sp z o. o.

Fiskas