Fiskas Sp. z o.o.
| ul. Elektoralna 13 lok 121, Warszawa 22 378 11 20 | ul. Leszczyńskiego 4 lok 29, Wrocław 71 723 48 23 | ul. Legnicka 150/2, Wrocław |
e-mail: kancelaria.fiskas@gmail.com | tel: 535 555 549

Aktualności

«
»

Kadry i Płace

Zakres świadczonych przez nas usług z zakresu usług kadrowo-płacowych obejmuje:

Usługi kadrowe

 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy;
 • ewidencja i kontrola ważności okresowych badań lekarskich, ewidencja szkoleń BHP i urlopów pracowniczych;
 • przygotowywanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu;
 • prowadzenie i administrowanie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Usługi płacowe

 • sporządzanie miesięcznych list płac dla pracowników zatrudnionych przez Klienta na umowę o pracę;
 • obsługa umów cywilnoprawnych – sporządzanie i rozliczanie umów;
 • sporządzanie kartotek wynagrodzeń;
 • wyliczenie miesięcznych zaliczek z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach dla pracowników (PIT-11);
 • sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rozliczeniowych ZUS;
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach dla pracowników (PIT-11, PIT-8B);
 • wyprowadzanie zaległości z zakresu ubezpieczeń społecznych;
 • pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie;
 • przygotowanie przelewów wynagrodzeń na konta pracownicze;
 • przeniesienie danych płacowych do systemu finansowo-księgowego Klienta

Usługi raportowania kadrowo- płacowego

 • przygotowanie deklaracji PFRON, do GUS;
 • budżetowanie i planowanie wynagrodzeń;
 • przygotowanie zbiorczej informacji dla Klienta o kosztach wynagrodzeń;
 • przygotowywanie i wypełnianie zestawień miesięcznych (imię i nazwisko pracownika, lokalizacja, centrum kosztowe, wynagrodzenie brutto, wynagrodzenie netto, koszt pracodawcy).

Adres

ul. Legnicka 150/2

54-206 Wrocław

ul. Leszczyńskiego 4 lok.29 

71 723 48 23

Wrocław

ul. Elektoralna 13 lok. 121

22 378 11 20

Warszawa

Kancelaria Księgowa Fiskas Sp z o. o.

Fiskas