Fiskas Sp. z o.o.
| ul. Elektoralna 13 lok 121, Warszawa 22 378 11 20 | ul. Leszczyńskiego 4 lok 29, Wrocław 71 723 48 23 | ul. Legnicka 150/2, Wrocław |
e-mail: kancelaria.fiskas@gmail.com | tel: 535 555 549

Aktualności

«
»

Usługi księgowe

Wieloletnia praktyka zaowocowała bogatym doświadczeniem. W codziennej pracy łączymy je ze stale poszerzaną wiedzą oraz profesjonalnym podejściem do Klienta. Usługi księgowe zawsze realizujemy zgodnie z najwyższymi standardami oraz w całkowitej zgodności z treścią aktualnych rozporządzeń oraz ustaw. Działamy nie tylko na terenie Wrocławia, ale bardzo często podejmujemy się również współpracy z Klientami prowadzącymi działalność poza bezpośrednim obszarem miasta.

Księgowość pozostawiona pod pieczą naszych ekspertów podlega kompleksowej opiece. W trakcie stałej współpracy z Klientem realizujemy obsługę we wszystkich obszarach, z którymi na co dzień stykają się zarówno spółki jednoosobowe, jak również i bardziej rozbudowane w swojej strukturze organizacyjnej podmioty – m.in. Spółki Paliwowe, Spółki Produkcyjne, Spółki Budowlane oraz Spółki Handlowe.

Usługi księgowe, które realizujemy na rzecz naszych Klientów z Wrocławia oraz innych miast województwa śląskiego, obejmują nie tylko stałą i wielowymiarową obsługę (w tym także pełną księgowość), ale także wsparcie doraźne, czyli np. wyprowadzanie zaległości.

Standardowy zakres realizowanych przez naszych specjalistów działań obejmuje:

 1. Kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość):
  • wszystkie czynności wykonywane są w całkowitej zgodności z treścią Ustawy o Rachunkowości oraz obowiązującą literą prawa;
  • pełne przygotowanie Zakładowego Planu Kont (ZPK);
  • opracowanie polityki rachunkowości dla danego podmiotu;
  • aktualizacja bieżących rozwiązań – w tym m.in. polityki rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont;
  • implementację ZPK wraz z implementacją zasad wyceny bilansowej w danej grupie;
  • prowadzenie bieżącej ewidencji – dotyczy zarówno wartości niematerialnych i prawnych przedsiębiorstwa, jak również środków trwałych (ewidencja może być prowadzona dla celów podatkowych lub bilansowych – na potrzeby własne danego podmiotu);
  • dokonywanie comiesięcznych odpisów amortyzacyjnych – zgodnie z zatwierdzonym na przez Klienta planem amortyzacji;
  • nadzorowanie rozrachunków należności i zobowiązań Klienta wraz z comiesięcznym uzgadnianiem kont księgowych.
 2. Usługi księgowe skupione na ewidencji rozliczeń z tytułu podatków obejmują:
  • prowadzenie pełnej ewidencji, która pozwoli na przygotowanie zgodnych z obowiązującymi przepisami rozliczeń z tytułu podatku m.in.: dochodowego od osób prawnych, dochodowego od osób fizycznych, od towarów i usług;
  • przygotowanie i złożenie w imieniu Klienta deklaracji ZUS oraz sprawozdań dla NBP oraz GUS.
 3. Wrocławskie biuro realizując sprawozdawczość księgową podejmuje się także:
  • sporządzenia cyklicznych (rocznych) sprawozdań finansowych – w pełnej zgodności z treścią Ustawy o rachunkowości;
  • przygotowania na życzenie Klienta sprawozdań skonsolidowanych;
  • nadzorowania wszelkich zmian księgowych oraz monitorowania stanu finansowego podmiotu;
  • fachowego doradztwa oraz natychmiastowego ostrzegania Klienta – dotyczy przede wszystkim sytuacji związanych z zagrożeniem płynności finansowej.

Jednym z najważniejszych aspektów naszej codziennej pracy jest dbałość o wysoką jakość obsługi Klientów. Na uwadze mamy zarówno zachowanie płynnej, niezakłóconej komunikacji, jak również przeprowadzanie okresowych badań satysfakcji Klientów, których wyniki pomagają nam ulepszać naszą obsługę.

Klienci decydujący się na współpracę z wrocławskim biurem rachunkowym mogą mieć całkowitą pewność, że zajmiemy się nie tylko podstawowymi zadaniami związanymi z księgowością, ale również:

 • reprezentowaniem stanowiska Klienta w US lub przed innymi organami kontrolnymi;
 • udzielanie Klientom doraźnych porad w sprawach bieżących;
 • przygotowanie - na życzenie Klienta - deklaracji zwrotu VAT oraz wniosków do US z prośbą o interpretacje podatkowe;
 • udzielenie pełnego wsparcia w trakcie kontroli podatkowej oraz audytu zewnętrznego.

Jeżeli pragną Państwo skorzystać z tak kompleksowej i jednocześnie elastycznej oferty współpracy, którą przygotowało nasze biuro rachunkowe z siedzibą we Wrocławiu, zapraszamy do kontaktu. Usługi księgowe realizowane są zawsze przez doświadczonych ekspertów, którzy podzielą się z Państwem swoją wiedzą oraz umiejętnościami.

Adres

ul. Legnicka 150/2

54-206 Wrocław

ul. Leszczyńskiego 4 lok.29 

71 723 48 23

Wrocław

ul. Elektoralna 13 lok. 121

22 378 11 20

Warszawa

Kancelaria Księgowa Fiskas Sp z o. o.

Fiskas